Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Vriendenfonds ondersteunt onderzoek in Rijnstate

  1. Rijnstate Vriendenfonds
  2. Nieuws
  3. Vriendenfonds ondersteunt onderzoek in Ri...
Algemeen | 5 januari 2023

Al meer dan tien jaar ondersteunt het Rijnstate Vriendenfonds wetenschappelijk onderzoek in Rijnstate. We zijn er trots op dat we dankzij structurele donaties van onze donateurs en bedrijfsvrienden een financiële bijdrage kunnen leveren aan studies en onderzoeken die door artsen en onderzoekers van Rijnstate worden geïnitieerd en die van direct belang zijn voor de patiënten van Rijnstate.

Promotieonderzoek
Een voorbeeld van één van de studies die het Rijnstate Vriendenfonds ondersteunt, is het promotieonderzoek van Jenske Vermeulen. Jenske begon in oktober 2018 bij Research Vaatchirurgie in Rijnstate, waar ze na een korte inwerkperiode startte met haar promotieonderzoek.

Aneurysma buikaorta
In haar promotieonderzoek doet Jenske onderzoek bij mensen met een verwijding van de buikslagader, ook wel aneurysma genoemd. Bij deze mensen onderzoekt ze of twee (nieuwe) technieken, die meer naar de fysiologie van de bloedvaten kijken, beter de risico’s op het ontwikkelen van andere hart- en vaatziekten kunnen voorspellen.

Jenske: “We willen met dit onderzoek een duidelijker beeld krijgen van de toegevoegde waarde van deze nieuwe technieken voor mensen met een aneurysma. Daarmee willen we gepersonaliseerde zorg optimaliseren waarbij we nog beter de risico’s voor deze patiënten kunnen inschatten. Verder levert dit onderzoek ons meer kennis op over de rol van vaatgezondheid bij het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Zo weten we straks nog beter in hoeverre dit een belangrijke rol moet spelen in de medische afwegingen voor deze patiëntengroep.”

Bijdrage Vriendenfonds
De bijdrage die Jenske vanuit het Rijnstate Vriendenfonds ontving heeft het mogelijk gemaakt om haar onderzoek goed uit te kunnen voeren.

Jenske: “Mede door corona, hebben we vertraging opgelopen met de studies. Hierdoor werd het lastiger om de aantallen patiënten te halen die we nodig hebben om gedegen antwoord te kunnen geven op onze onderzoeksvraag. Door de ondersteuning van het Vriendenfonds hebben we het onderzoek kunnen uitbreiden naar andere centra terwijl het onderzoek binnen Rijnstate van hoge kwaliteit bleef.“

 Ook bijdragen aan extra onderzoek?
Voor onze steun aan onderzoeken zoals die van Jenske, is het Rijnstate Vriendenfonds afhankelijk van structurele donaties van particuliere donateurs en bedrijfsvrienden. Hoe meer giften we ontvangen, hoe meer we mogelijk kunnen maken voor onze patiënten.

Wil jij ook bijdragen aan extra onderzoek binnen Rijnstate? Word dan donateur of bedrijfsvriend van het Rijnstate Vriendenfonds.

     Terug naar nieuwsoverzicht
Wil jij ook bijdragen aan betere zorg


Rijnstate hartje
Rijnstate hartje