Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall

Geef een edelsteengeschenk cadeau én steun het Rijnstate Vriendenfonds

  1. Rijnstate Vriendenfonds
  2. Nieuws
  3. Geef een edelsteengeschenk cadeau én steu...
Speciale Projecten | 7 december 2023

Wil jij ie­mand waar je trots op bent, of die je al­le ge­luk van de we­reld wenst, op spe­ci­a­le wij­ze ver­ras­sen? Of wil je een dier­ba­re tij­dens de­ze don­ke­re de­cem­ber­da­gen op hart­ver­war­men­de wij­ze kracht, lief­de of ver­trou­wen schen­ken? Geef dan een be­te­ke­nis­vol­le Rijn­sta­te Vrien­den­fonds edel­ste­nen arm­band, hart of en­gel ca­deau.

Kies hier jouw Vrien­den­fonds edel­steen­ge­schenk (je wordt door­ge­leid naar de web­si­te van Ru­ben Ro­bijn).

Met het be­stel­len van een Rijn­sta­te Vrien­den­fonds edel­steen­ge­schenk geef je iets moois en be­te­ke­nis­vol én steun je te­ge­lij­ker­tijd het Rijn­sta­te Vrien­den­fonds om waar­de­vol­le wen­sen voor de pa­ti­ën­ten te ver­vul­len!

Met dank aan Ru­ben Ro­bijn Min­der­alen­pa­ra­dijs die de­ze spe­ci­a­le ac­tie mo­ge­lijk maakt. Ru­ben Ro­bijn do­neert 60 pro­cent van het aan­koop­be­drag aan het Rijn­sta­te Vrien­den­fonds.

Kies hier jouw Vrien­den­fonds edel­steen­ge­schenk (je wordt door­ge­leid naar de web­si­te van Ru­ben Ro­bijn).

Het kunst­werk Gaia
Van 11 de­cem­ber 2023 tot en met 11 ja­nu­a­ri 2024 is in de ont­vangst­hal van Rijn­sta­te Arn­hem het prach­ti­ge kunst­werk 'Gai­a' (moe­der Aar­de) van Lu­ke Jer­ram te be­won­de­ren.

Edel­ste­nen zijn zeld­za­me ge­steen­ten, die op ver­schil­len­de ma­nie­ren in de aar­de wor­den ge­vormd. Ze zijn een ca­deau van on­ze aar­de en staan sym­bool voor kracht, lief­de en ver­trou­wen. De zorg­vul­dig ge­se­lec­teer­de Rijn­sta­te Vrien­den­fonds ge­schen­ken zijn al­le­maal van edel­steen.

     Terug naar nieuwsoverzicht
Wil jij ook bijdragen aan betere zorg


Rijnstate hartje
Rijnstate hartje